zondag 18 februari 2018

Huisree


Toen ik zojuist terugkwam uit Groningen stond bij camping Wedderbergen de huisree mij al op te wachten.

Winters Westerwolde


Reegeiten


Haas


Buizerd


Kievit


Sprong reewild van 11 stuks.


Fazantenhaan


Kleine zwanen


Pech ..... het mannetje van de ijsvogeltje bleef achter de takjes zitten.


Het aanleggen van drainage

vrijdag 16 februari 2018

woensdag 14 februari 2018

Raadsvergadering Westerwolde

Vanavond heb ik de Raadsvergadering van de gemeente Westerwolde bijgewoond.

Tijdens de vragenronde voor Raadsleden gaf het college op vragen van Edith van der Horst van de Partij voor de Dieren (PvdD) aan dat gemeente binnenkort begint met een pilot ecologisch bermbeheer.

foto: Klaas Buigel
Richard ter Veen werd beëdigd als plaatsvervangend commissielid voor de VVD.

Het hoofdmenu voor de vergadering was de behandeling van het coalitieprogramma.


De coalitiepartijen Gemeente Belangen (GB) en Partij van de Arbeid (PvdA) mochten eerst een toelichting geven op het programma.

Namens GB gaf Paul Timmermans een korte toelichting op de totstandkoming van het programma en noemde het een akkoord in hoofdlijnen. Hij nodigde de oppositie uit om samen te werken. Wel gaf hij aan dat GB een aversie heeft tegen het benoemen van "Cittaslow" bij allerlei besluiten. "Het moet geen doel op zich worden."

PvdA fractievoorzitter Stienus Melis gaf aan dat er direct een klik was met GB. Harmonisatie van het beleid van de twee oude gemeente noemde hij een grote uitdaging. "We gaan niet voor prestigeprojecten. Alleen voor nut en noodzaak". Verder benoemde hij de onderwerpen Megastallen, Onderwijs in eigen beheer, geen kind zonder zwemdiploma van school, het openhouden van het zwembad Emslandermeer en waar mogelijk ook de andere zwembaden in de gemeente, het partnerschap met Haren (Ems) en Rhede (Ems), de nota duurzaamheid, het afschaffen van de eigen bijdrage WMO, geen diftar en het openhouden van het politiebureau in Ter Apel (24/7)

De oppositie had in de krant reeds laten weten dat ze het programma niet ambitieus vonden.

Herma Hemmen, fractievoorzitter van het CDA vond het vreemd dat vorig jaar straatverlichting werd weggehaald en dat er nu opeens overal weer straatverlichting moest komen. Zijn de alternatieven wel onderzocht ? Ook vond zij dat passend onderwijs ontbrak en taalachterstand meer aandacht moest hebben. Zij wees op de noodzaak van jongerenhuisvesting. Tot slot stelde zij een werkagenda voor.

"Wij leveren nu veel kritiek, maar willen ook meewerken aan een nieuwe gemeente. Het is voornamelijk een GB akkoord. Een toekomstvisie mist. De uitvoering in 4 jaren zal wel lukken, want zoveel plannen staan er niet in. Het zijn vooral open deuren die wettelijk verplicht zijn" Als dus Beertje Wijnholds van de VVD. Bij het Partnerschap ziet de VVD graag dat de Duitse gemeente Dörpen ook wordt betrokken. De partij mist het onderwerp werkgelegenheid. Wijnholds was niet te spreken over het OZB overzicht. "Er wordt 2 ton verschoven naar het bedrijfsleven".

René Kriek, fractievoorzitter van GroenLinks (GL) vond het programma teleurstellend en weinig ambitieus. Hij somde een heel rijtje bezwaren op zoals: Diftar wordt op voorhand al uitgesloten, dat de coalitie zich op de borst slaat m.b.t. megastallen die van de provincie niet mogen, het rare verlichtingsbeleid, overheidsgeld naar een privézwembad, werkgelegenheid, toerisme en Cittaslow.

"Ik zie de vele open stukken als een uitnodiging om mee te denken. Ik mis inzet op biologische bedrijven en aandacht voor dierenwelzijn". Aldus Edith van der Horst van de PvdD.

Hierna volgde een discussies dat meer weg had van een "welles/nietes spelletje".


Toen de spanning tussen de oppositie en coalitie opliep greep burgemeester Leendert Klaassen in. Hij gaf aan dat dit programma een programma op hoofdlijnen is tussen GB en PvdA. Het is de bedoeling om een collegeprogramma te maken. Daarin worden naast het coalitieprogramma ook de opmerkingen van hedenavond en de uitgangspunten van het herindelingbesluit meegenomen. Hij vond het raadzaam om nu even alles te laten bezinken en zodra het collegeprogramma klaar is de Raad opnieuw de kans te geven om mee te spreken over de te voeren koers. Daarin kon iedereen zich vinden.

Klik hier voor het coalitieprogramma.

maandag 12 februari 2018

Reeëndag Westerwolde-Emsland

Vabdaag heb ik een rondje reewild gemaakt door Westerwolde-Emsland. In totaal 106 stuks geteld. De grootste sprong was 9 stuks. Ik kwam ook nog een paartje zaagbekken tegen. Helaas is het mij niet gelukt op een havik op de foto te krijgen.


Een sprong reewild tijdens sneeuwbui


reewild aan het zonnen


Grote Zaagbekken. Links het vrouwtje en rechts het mannetje.


Handteller voor de reewildtelling.

vrijdag 9 februari 2018

woensdag 7 februari 2018

Waarom ?

Een veel gehoorde vraag:
Waarom heb jij bijna altijd een fotocamera bij je ?


Omdat je soms iets leuks tegen kan komen onderweg !
Bijvoorbeeld een watersnip.

zondag 4 februari 2018

Schutrups Wandeldag 2018


Vandaag heb ik deelgenomen aan de 20 ste Schutrups Wandeldag in Exloo. De inschrijving was achter de winkel. Om daar te komen moest je door de winkel langs deze mooie Janus.


Ik koos voor de 15 km.


Ach .... een beetje sneeuw en modder ! Daar kunnen mijn Meindls wel tegen.


De heuveltjes rondom het Molenveld.


Er waren zelfs nog een paar Mountainbikers op het parcours.


Stormschade


Let op !
De Hoofdstraat is af en toe inderdaad een racebaan.


In een bonte stoet trokken de wandelaars door het Westerbos


Verzetmonument voor 5 Groningers die na gevangenschap in het Scholtenhuis werden gefusilleerd.


Hunebed D30


De informatiestand van Staatsbosbeheer.


Muziek en warmte


De brood BBQ


Het water van de ijsbaan "De Rol" is bevroren. Nu de komende dagen maar wachten of de ijsbaan open gaat.


Het monument herinnert aan de tien omgekomen bemanningsleden van een Liberator B-24 bommenwerper die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog is verongelukt.


Vanuit het bos gingen de wandelaars de open vlakte op.


De Hondsrug


De finish was in de Schoolstraat, die vandaag was omgebouwd als "Via Gladiola". De Oringer Kapel zorgde voor een muzikaal ontvangst.


Bij terugkomst was er snert en muziek van de band Betstay.


Klik hier voor details van de route.

dinsdag 30 januari 2018

Technikmuseum


Vanochtend heb ik - voordat ik weer vertrok naar Nederland - een bezoek gebracht aan het Techniekmuseum. Ik was hier voor het laatst in 2005. Hieronder een impressie. 


In de hal hangt een prachtige draaiorgel van de firma Wilhelm Bruder Söhne uit Waldkirch, het centrum van de orgelbouw.


Deze stoommachine stond vroeger in de Borsigwerke.


Deze Tenderlok T3 deed van 1901 tot 1966 dienst als fabriekslocomotief voor de gasfabriek van Mariendorf. 


Een prachtig schilderij van de Dorpskoets bij de spoorbrug van Ehrenbreitstein (Koblenz).


De Duitsers besteden meer aandacht aan de 2e wereld oorlog als ooit tevoren.


Het museum is gebouw op het terrein van de voormalige Anhalter Güterbahnhof. Voor het thema spoor komt de remise en de draaischijf dus mooi van pas.


Een loopfiets.


De fotoafdeling


Diaprojector van de firma Zett uit Braunschweig.


Televisiestudio


In 1987 werd dit historische binnenschip (Kaffenkahn) uit de Havel geborgen. Het 32 meter lange schip is rond 1840 gebouwd.


Scheepsmodelbouw.


De Kurt Heinz SB2-804 is een 20 meter lange sleepboot. Het is in 1901 gebouw bij de gebroeders Maas in Neustrelitz. De 167 PK dieselmotor is van Christiansen & Meyer uit Hamburg.


Deze Rumpler Tropfenwagen is gebouwd in 1923 en was de eerste aerodynamische gebouwde auto. De Oostenrijkse bouwer Edmund Rumpler was vliegtuigbouwkundig ingenieur.


Vanaf het museumplatform heb je mooi zicht U-Bahnhof Möckernbrücke


Op 28 mei 1987 landde Mathias Rust met deze Cessna 172 P nabij het Rode Plein in Moskou.


Een opengewerkte Arado Ar 96 B lesvliegtuig.


North American F 86 Sabre, Baleck en Junkers JU-52/3M


Straalmotoren


Een weefgetouw